Announcements English

Prayer Meeting

Sr. Qeren Vasilda will speak coming Wednesday November 29th.

19:00-20:00

Parkwijklaan 5

Almere

Date: December 9, 2017 for you and your partner.
Open door: 10.00; start at 10.30.
Location: Landgoed Oud Zandbergen, Amersfoortseweg 18 in Huis ter Heide.
The relationship- day ends at 21:00.

Guest speakers are Karen and Bernie Holford

Registration can take place until 30 November 2017. There is room for up to 40 couples. More information on the website www.adventist.nl

Locatie: Adventkerk Rotterdam
Entry: 19.00 hr
Start: 19.30 hr

During this concert, several well-known gospel formations will perform, namely Choir 4 Higher Ground, Hellen Simson, Choir G-Project, Leo Davelaar and Curuba vocals and the soloists Leandra van Ommeren and Barbara St James.

This concert is organized in the context of the annual activities of the CHANGE ID Foundation.

Change ID organizes fundraising activities for projects and support to the community in Suriname. During this evening you will see a PowerPoint of some of these projects.

During the break, delicious exotic snacks and drinks will be available! 

For more info and ticket sales, email to lufra_68_@hotmail.com and call
06-46606965 or 06-13549395. You can also visit the participating artists.

The Municipality of Almere promised the VLA to double every euro collected by donations from individuals, companies and others in the last 3 months of 2017.

In this way they can close the year at VLA well and pay for a number of necessary purchases. Purchases such as a new cash desk, 24 new PCs, a good ICT infrastructure and new folder material. The fixed expenses also form part of this.

Therefore we will have an extra offer on the 2nd of December (1st Sabbath).
Almere Bethanie decided to double every euro first: so the Lord can bless our gifts twice!

Please prepare yur gift so the Lord can bless it.

Night Watch December16th

The Prayer department organizes an vigil on Saterday evening December 16th from 18:00 – 24.00 hour. Speakers are br. Otmar, br. Rogers and br. Patrick. Will you come too?

 All the announcements are found on the

SDA Almere Website

Anyone who has a task in the divine service is requested to come to the preparation room.

Have a blessed service.

Bekendmakingen Nederlands

Bidstonde

Komende woensdag 29 november zal zr. Qeren Vasilda spreken op de bidstonde.

19:00 – 20:00

Bethanië Almere.

Parkwijklaan 5

Datum: 9 december 2017 voor u en uw partner.
Inloop: 10.00 uur; aanvang om 10.30 uur.
Locatie: Landgoed Oud Zandbergen, Amersfoortseweg 18 in Huis ter Heide.
Om uiterlijk 21.00 uur eindigt de relatiedag.

Gastsprekers zijn Karen en Bernie Holford

Inschrijven kan tot uiterlijk 30 november 2017.
Er is plaats voor maximaal 40 koppels. Meer info op de site www.adventist.nl

Benefit Concert

 Locatie: Adventkerk Rotterdam-Noord, Minstreelstraat 9
Inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19.30

Tijdens dit concert treden diverse welbekende gospelformaties op, te weten  koor 4 Higher Ground o.l.v. Hellen Simson, koor G-Project o.l.v. Leo Davelaar en zangformatie Curuba. Ook de solistes Leandra van Ommeren en Barbara St James zullen u met hun zangtalent verblijden.

Dit concert is georganiseerd in het kader van de jaarlijkse activiteiten van stichting CHANGE-ID. 

Change-ID organiseert fondswervingsactiviteiten voor projecten en ondersteunende hulp aan de gemeenschap in Suriname. Tijdens deze avond krijg je beelden te zien van enkele van deze projecten.

In de pauze zullen er heerlijke exotische hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn!

Voor meer info en kaartverkoop kunt u mailen naar lufra_68_@hotmail.com en bellen naar 06-46606965of 06-13549395. U kunt ook terecht bij de deelnemende artiesten.

De Gemeente Almere heeft VLA een toezegging  gedaan dat elke euro die zij de laatste 3 maanden van 2017 binnenhalen via donaties van particulieren, bedrijven en anderen door hen wordt verdubbeld.
Onze Gemeente Almere Bethanië heeft daarop besloten om eerst elke euro te verdubbelen zodat het offer twee keer wordt gezegend!

Op die manier kunnen zij het jaar bij VLA goed afsluiten en een aantal noodzakelijke aankopen bekostigen. Aankopen zoals een nieuw kassasysteem, 24 nieuwe pc’s en een goede ICT infrastructuur en nieuw foldermateriaal. Ook de vaste lasten vormen een onderdeel daarvan.

 

Daarom zullen wij een extra collecte houden op Sabbat 2 december.
Bereid uw offer voor zodat God zijn zegen erover kan schenken.

 

Het gebedspastoraat organiseert een avondwake op zaterdagavond 16 december van 18.00 – 24.00 uur. Sprekers zullen zijn br. Otmar, br. Rogers and br. Patrick. Houdt u deze avond vrij en komt u ook?

 Alle bekendmakingen zijn te lezen op de website van SDA Almere.

Iedereen die een taak heeft in de eredienst wordt verzocht zich voor te bereiden.

—Een gezegende dienst

CategoryAnnouncements
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: