Het Dagelijks Bestuur van ons kerkgenootschap heeft vandaag een aanvullende brief gestuurd naar haar kerkelijke gemeenten en churchplants. Afgelopen dinsdag werd de eerste brief hierover verstuurd. Dit was naar aanleiding van de toespraak van minister-president Rutte over de lockdown tot en met 19 januari 2021.

Aanscherping

Inmiddels heeft ook het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), dat namens de kerken overleg voert met de overheid, een advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies en ontwikkelingen binnen een aantal van onze eigen gemeenten, heeft het Dagelijks Bestuur besloten het advies aan te scherpen.

Blijf thuis

In de brief adviseert het Dagelijks Bestuur alle kerkleden om op de Sabbat zoveel mogelijk thuis te blijven. ‘Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. En woon deze via de digitale mogelijkheden bij. Als er dringende redenen zijn om fysieke kerkdiensten samenkomsten te houden tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers. Dit is inclusief de aanwezigen met een ondersteunende taak’, aldus de brief van het Dagelijks Bestuur.

RIVM-voorschriften

In de brief wordt iedereen opgeroepen zich te houden aan de RIVM-voorschriften zoals thuis blijven bij klachten, afstand houden en handen wassen. Hiermee wil ons kerkgenootschap op verantwoorde manier bijdragen aan de beperking van het verspreiden van het coronavirus. Voorzitter Rob de Raad schrijft: ‘Als kerk geloven wij dat God niet alleen geïnteresseerd is in de geestelijke gezondheid van mensen, maar ook adviezen geeft in Zijn Woord voor lichamelijke gezondheid. Laten we met elkaar die verantwoordelijkheid nemen en een voorbeeld zijn voor de samenleving in het naleven van de richtlijnen vanuit de overheid na te leven.’

Kijk ook op onze website waar de diensten online worden gehouden.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: