Op sabbat 25 juli bracht de jeugd een raplied via een video ten gehore tijdens een prachtige dienst in de gemeente Amersfoort waarbij de vertrekkende predikant, ds. Wim Altink, hartelijk bedankt werd voor zijn catechisatie en aandacht voor de jongeren.

Anita Möbius, als eerste ouderling, bracht duidelijk onder woorden dat de samenwerking met Wim werd gewaardeerd. Sinds november 2017 was Wim aan de gemeente Amersfoort verbonden en vanaf 1 augustus 2020 aan de gemeente Gouda (steeds in combinatie met gemeenten Den Haag, Leiden en Leerhuis Ark). 

Intrede

Een week later, op sabbat 1 augustus, verwelkomde Peter de Raad (ouderling) Wim in de gemeente Gouda. De dienst was na maanden van coronacrisis weer voor het eerst opgestart. De sabbatschoolbespreking had reeds op vrijdagavond via Zoom plaatsgevonden, zoals de afgelopen weken traditie was geworden. Op sabbatmorgen was de gemeente Gouda blij om weer samen te komen ondanks de beperkingen. Zo werd koffie en thee (met lekkere taart) na de dienst uitgedeeld terwijl een ieder op zijn of haar plaats bleef zitten.

Toerusting

In de overdenking richtte Wim de focus op een gedeelte uit Efeziërs 4 waarbij Paulus aangeeft dat de rol van de leiders in de kerk gericht is op toerusting. Dat is meer dan een workshop geven, maar een leiderschapsstijl die gericht is om samen volwassen te worden naar het beeld van Christus. ‘De uitdaging voor het gemeente-zijn ligt vooral in de kwaliteit en minder in de kwantiteit’,  aldus de nieuwe voorganger van Gouda. Zowel gemeente Amersfoort als Gouda vertolkten hun dank en welkom door middel van bloemen. 

In de gemeente Amersfoort is ds. Jurrien den Hollander de nieuwe predikant, terwijl in Gouda ds. Stennett Ross eerder al afscheid had genomen. 

Plaatsingsplan

Het afscheid en de intrededienst van Altink is onderdeel van het plaatsingsplan van de kerk. Inzet is dat alle gemeenten een predikant krijgen. Bij Gouda en Amersfoort is dit inmiddels gelukt. Algemeen secretaris Enrico Karg: ‘We proberen dit proces zo spoedig mogelijk af te ronden en doen onze uiterste best om te zorgen dat iedere gemeente een predikant krijgt.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: