Op sabbatmiddag 9 oktober 2021 was de kapel in Huis ter Heide warm gevuld met familie, vrienden en geloofsgenoten van Gerton Oostenbrink, die zijn doopfeest extra glans gaven. Gerton was niet over één nacht ijs gegaan. Zo’n 6–7 jaar daarvoor was hij al begonnen zijn geloofsrelatie met God te aandacht te geven.

Geduld en inzicht

Hij heeft in die periode veel steun ontvangen van Theo Takens, ouderling in Zwolle. Met veel geduld en inzicht heeft hij Gerton begeleid in zijn vragen over God, geloof en de kerk. Gerton had eerder dit jaar Abraham ontmoet (50 geworden), maar hij kwam op zijn geloofsreis gelukkig ook Jezus Van Nazareth tegen. Bij de overdenking van ds. Henk Koning werd een toespeling gemaakt naar twee van Gertons hobby’s: fietsen en zijn modelspoorlijn. Voor beide hobby’s is het belangrijk het spoor te houden. Het thema van de dienst was dan ook: Met God het spoor houden.

Geloofszekerheid

Dat thema komt een aantal malen in de Bijbel voor. Vooral Galaten 5:25 (NBG) benadrukt dat: ‘Indien wij door de Geest leven, laten we ook door de Geest het spoor houden’. Met die geloofszekerheid in Gerton ondergedompeld. Daarmee heeft hij zijn pelgrimstocht met God een goed vervolg gegeven. Tijdens deze dienst was er prachtige muziek, door Gerton zelf gekozen, die het geheel tot een mooi feest maakte. Onder het genot van Limburgse vlaai is er na de dienst nagepraat en nagenoten van deze feestelijke plechtigheid. De adventgemeente Harderwijk is heel blij met een nieuw familielid en wenst Gerton een goed spoor, met God.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: