Een bijzondere doopdienst in Eindhoven op sabbat 27 februari 2021. Het echtpaar Eurrnick de Windt en Mariska de Windt-van Stelten liet zich tegelijkertijd dopen. De doopplechtigheid werd verricht door predikant Tabitha Cedenio-Cummins.

Dichter tot God

Eurrnick legt uit waarom hij zich ondanks corona toch heeft laten dopen: ‘Want dichter tot God komen, was voor mij belangrijker dan de hele corona.’ In aanvulling zegt Mariska: ‘De dag van mijn doop was voor mij heel speciaal, het voelde eindelijk goed en compleet. Als gezin leren wij elke dag hoe we nog beter en nog dichtbij God onze Heer kunnen komen en hiervoor zijn wij heel dankbaar. ‘
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: