‘k Zal Hem zien met eigen ogen, Heer mijn God, hoe zal ’t mij zijn?’ Bekende woorden uit de zangbundel Gezangen Sions. Toen Edgard Murwin Ferrol in contact kwam met ons kerkgenootschap was dit één van de liederen die hem ervan verzekerden dat Jezus op een dag terug zal keren om zijn trouwe kinderen op te halen.

Vasthoudend geloof

Die hoop heeft hem daarna steeds begeleid en zelfs in zijn laatste uren waren zijn kinderen en aanwezige familie getuige van zijn vasthoudend geloof in de belofte van Jezus’ wederkomst. Hij heeft namelijk nog kort voor hij heenging, overtuigend meegezongen met zijn familie. De gemeente Rotterdam-Noord verliest in Edgar Ferrol een trouw en gelovig lid, dat zodra zijn gezondheid het toeliet, er was. Hij deed vooral in de sabbatschool actief mee en nam de groep vaak mee in het bespreken van uitdagende Bijbelse onderwerpen en hun toepassing op het geestelijk leven. De gemeente Rotterdam-Noord zal hem missen, maar berust in de zekerheid, dat spoedig onze Heer en Heiland terug zal keren, al Zijn trouwe kinderen bij hun nieuwe naam zal roepen en hen zal meenemen om voor eeuwig bij Hem te zijn.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: