In veel delen van wereld wordt er al eeuwenlang rond 25 december stilgestaan bij de geboorte van Jezus. Veel historici verbinden 25 december aan de midwinter lichtfeesten. Vanaf de vierde eeuw vierden de Romeinen dit lichtfeest als Sol Invictus, de Onoverwinnelijke Zon.

Terughoudend

Om die reden zijn veel geloofsgenoten terughoudend om het kerstfeest te vieren. Ze laten het moment om stil te staan bij de geboorte van Jezus liever aan zich voorbijgaan. Hoe keek Ellen White hiertegen aan? Nu het bijna Kerst is, publiceren we het artikel dat we plaatsten in Advent van december 2018 nog een keer. Auteur is algemeen secretaris Enrico Karg en tevens hoofdredacteur van Advent.

Ellen White en Kerst
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: