Vanuit het Landelijk Secretariaat is 9 oktober een bericht gestuurd naar de secretarissen van alle kerken met het doel om een inventarisatie te maken van de diensten per gemeente. Hoewel nog niet alle plaatselijke kerkgemeenten en churchplants hebben teruggekoppeld, is wel duidelijk dat er een grote diversiteit bestaat aan het dienstenaanbod per kerkgemeente en churchplants.

Veel kerken hebben elke sabbat een dienst, maar er zijn ook kerken met een maandelijkse frequentie of alleen diensten per livestream.

Extra service

De mailing aan secretarissen was voornamelijk bedoeld om te kijken of er op onze website mogelijk een extra, tweeledige service kon worden geboden. Allereerst was het de intentie om in een overzicht op een rijtje te plaatsen welke gemeenten en met welke frequentie tijdens de huidige pandemie diensten aanbieden. Daarnaast werden mogelijkheden overwogen om zowel de plaatselijke kerkgemeenten als ook potentiële kerkbezoekers te faciliteren met een vereenvoudigde centrale aanmeldingsprocedure. Gezien de diversiteit in diensten wordt hiervan afgezien, omdat de haalbaarheid voorbij gaat aan het beoogde doel. Veel kerken hebben een eigen plaatselijke aanmeldingsprocedure en die werkt momenteel naar tevredenheid. Heeft u nog vragen over een dienst in uw gemeente? Informeer dan bij uw lokale contactpersoon.

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: