De Gebedsweek 2021 wordt dit jaar van 6 tot en met 13 november gehouden. Thema is ‘Ik Ga! Aangesteld om te getuigen.’ De Gebedsweek is het jaarlijkse wereldwijde bezinningsmoment voor alle zevendedagsadventisten.


Drie-engelenboodschap

In het voorwoord bij de volwasseneneditie van het Lezingenboekje gaan Ted N.C. Wilson (voorzitter van de Generale Conferentie van ons kerkgenootschap) en Rob de Raad (voorzitter van de Nederlandse Adventkerk) in op de drie-engelenboodschap (Openbaringen 14 6-12). Wilson zegt hierover: ‘Tijdens de gebedsweek van 2021 gaan we dieper in op deze boodschappen van Jezus Christus. Die zijn van het allergrootste belang en hebben zijn gerechtigheid als middelpunt. Daarin wil Hij de noodzaak onderstrepen om ons in ons leven geheel en al met Hem te verbinden.’

‘Goed nieuws’

Rob de Raad schrijft in het voorwoord: ‘De drie-engelenboodschap begint met de wereldwijde verkondiging van het eeuwig evangelie. Evangelie betekent ’goed nieuws’. Het gaat hier dus om een positieve boodschap. Het is in de eerste plaats goed nieuws. Jezus heeft de straf op de zonde voor ons gedragen aan het kruis en Hij heeft de ketens van de dood verbroken door de opstanding. Dat is het evangelie. Door zijn dood is er een toekomst voor ons.’

Gebedsdaggaven

De gebedsdaggaven kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL47RABO0117777773 ten name van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten met vermelding van de bestemming. U kunt uw gift schenken aan de Nederlandse Unie voor evangelisatieactiviteiten en het ondersteunen van de Churchplants, bestemmen voor de wereldkerk (Generale Conferentie).

 

Twee edities

Net als voorgaande jaren is er een Lezingenboekje voor volwassenen en kinderen.
Lezingen Gebedsweek 2021 volwassenen
Lezingen Gebedsweek 2021 volwassenen – Engelstalig
Lezingen Gebedsweek 2021 kinderen
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: