Op sabbat 4 september deed ds. Surrandy Selassa zijn intrede bij de gemeente Den Haag. De dienst werd opgeluisterd door muziek, zang, gemeentezang en een welkomstlied voor de nieuwe predikant en zijn gezin dat werd gebracht door de Kindersabbatschool.

Gezegende periode

De dienst werd kundig geleid door Esmay Lunes. Zij verwelkomde de nieuwe predikant en zijn gezin en hoopte dat zij een gezegende periode mogen hebben in de gemeente Den Haag. Daarnaast wenste zij dat Surrandy een gezegende samenwerking zal hebben met het kerkbestuur en de departementen. De ceremonie van overdracht werd geleid door de algemeen secretaris van de Nederlandse Adventkerk Enrico Karg. Hij gaf aan dat hij het fijn vond dat hij bij zijn voornaam werd genoemd ‘want dat betekent dat je erbij hoort en dat aanwezig zijn in de dienst een soort thuiskomen is’.

Zegenbede

Hij memoreerde kort aan de afscheidsdienst op 22 mei jl. van Wim Altink. Alvorens tot de zegenbede voor Surrandy over te gaan stelde Enrico eerst een aantal vragen aan de nieuwe predikant. Datzelfde deed hij richting gemeente.  De vragen hadden betrekking op de opdracht de gemeente dienstbaar te zijn en bereid te zijn met de gemeente samen te werken en gestalte te geven aan de verkondiging van het Evangelie. Hierop antwoordde Surrandy met een volmondig JA. De gemeente stak hierbij de rechterhand op als positieve reactie op de vragen van Enrico Karg. Na de ceremonie van overdracht heette Trees Brinckman, secretaris van de gemeente, de nieuwe predikant hartelijk welkom bij de gemeente en had ook een warm woord van welkom aan zijn gezin. Hierna bood zij Yvon Selassa bloemen aan.

Eenheid in gemeenschap

Daarna hield Surrandy een overdenking getiteld ‘Eenheid is in gemeenscha’, uitgaande van Psalm 133: 1-3. Aan het begin van zijn overdenking dankte Surrandy voor de warme woorden van welkom en gaf hij aan zich nu al thuis te voelen in de gemeente. In zijn overdenking stond de liefde centraal en dan niet alleen ten opzichte van de geloofsgenoten, maar voor iedereen. ‘Het is een feest om een volgeling van Jezus te zijn en in de Bijbel vinden wij verschillende feesten die allen hun eigen betekenis hebben in de context van Gods woord. Het belangrijkste feest is misschien wel de wederkomst van Jezus en wij met Hem voor eeuwig worden herenigd.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: