Vandaag heeft minister F. Grapperhaus (Veiligheid  & Justitie) overleg gevoerd met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). CIO overlegt met de overheid over kerkelijke aangelegenheden. De uitkomst van dit overleg is dat geadviseerd wordt maximaal 30 mensen per kerkdienst toe te laten (exclusief kerkleden die bij de organisatie betrokken zijn).  Ook zal er niet meer samen gezongen worden. De Adventkerk ondersteunt deze maatregelen.

Maximaal 30 mensen en geen samenzang

Dit betekent dat vanaf komende Sabbat ook in de Adventkerk maximaal 30 mensen in een kerkdienst aanwezig zijn. Samenzang was al eerder afgeraden door de leiding van onze kerk. Ds. Rob de Raad, voorzitter van de Adventkerk, zet in een brief aan alle kerkbesturen en contactpersonen Chruchplants alle maatregelen nog eens op een rij. De Raad roept iedereen op zich te houden aan de RIVM-maatregelen (1,5 meter afstand houden, vaak je handen wassen en geen handen schudden). Ook wordt het dragen van mondkapjes bij het binnenkomen en verlaten van de dienst dringend aanbevolen. Ook benadrukt ds. De Raad voorzichtig te zijn met het uitnodigen van (leken)sprekers uit andere delen van het land om onnodig reisverkeer met besmettingsrisico te voorkomen. ‘Laten we hopen en bidden dat de maatregelen van de overheid effectief zijn en zullen leiden tot het afnemen van het aantal zieken.’

Protocol

Eerder is er door de Adventkerk een protocol vastgesteld voor het houden van kerkdiensten. Dit protocol blijft van kracht. Naar aanleiding van de ontwikkelingen wordt een schrijven met de actuele stand van zaken doorgestuurd naar onze plaatselijke kerkgemeenten. Dit schrijven zal naar verwachting een aangepast advies bevatten.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: