Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft de routekaart kerken rond het coronavirus besproken en aanvaard als weloverwogen advies voor de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen. Ons kerkgenootschap is eveneens aangesloten bij CIO.

Handreiking

CIO is blij dat de routekaart kerken er nu is: een handreiking aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen, hoe om te gaan bij verschillende fasen van de COVID-pandemie met erediensten, daaraan gerelateerde en overige activiteiten die tot het kerkelijk leven behoren. Het eind van de pandemie is nog niet in zicht. De routekaart is een instrument dat voorlopig nog nodig en actueel zal blijven. De kaart bestaat uit kolommen per fase (waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig, zeer ernstig met verzwaring) en een toelichting. Tekst en toelichting vormen één geheel met de routekaart. De routekaart biedt ook een perspectief en geeft een handvat om in te spelen op toekomstig mogelijke veranderde omstandigheden: wanneer het in de komende tijd tot een afschaling van maatregelen kan komen, is per fase aangegeven wat meer mogelijk kan zijn.

Adventkerk

Ook de Adventkerk volgt de routekaart en komt met een advies rond het kerkelijk leven in deze coronatijd. Voorzitter Rob de Raad: “Ik ben blij met de routekaart voor de kerk, omdat het concrete adviezen geeft aan de kerken hoe te handelen in de verschillende fasen van de pandemie. De situatie in onze gemeenten is zeer divers. Steeds vaker bereiken mij vragen wanneer wij weer fysieke diensten kunnen opstarten. Anderzijds zitten wij nog in de fase met een lockdown terwijl de besmettingen oplopen. De routekaart geeft aan dat dringend geadviseerd wordt de diensten digitaal te houden en als er dan toch fysiek diensten worden georganiseerd, dit met niet meer dan 30 mensen te doen. Als Adventkerk volgen wij het advies van de overheid.”
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: