Er was een duidelijke wens om te komen tot een eenduidige studiegids over het geloof van zevendedagsadventisten. ‘Wij Geloven’ brengt alle wensen samen. Het element van opdrachten voor een zelf ontdekkende reis door Bijbelteksten komt erin terug.

Actuele omschrijving

Ditzelfde geldt voor een degelijke, maar vooral actuele omschrijving van de geloofsprincipes die ook in een westerse beleving toepasbaar zijn. Tot slot is deze gids een vertaling van de originele uitgave zoals door de wereldkerk is vastgesteld. Hiermee is de eenduidigheid en de officiële verwoording gewaarborgd. De student is hierdoor meteen en op actuele wijze op de hoogte van het algemene geloofsgoed van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. De studiegids is beschikbaar in onze webshop en kost € 8,95 + € 4,25 verzendkosten. Wij wensen iedereen Gods rijke zegen toe bij het gebruik van ‘Wij Geloven’.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: