Marianne Thieme, oud-partijleider van Partij voor de Dieren en lid van ons kerkgenootschap, sprak vrijdag 17 september in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam de tweejaarlijkse Jacoba van Tongerenlezing uit.

Verzetsheldin

Jacoba van Tongeren was een verzetsheldin in de Tweede Wereldoorlog, maar bleef voor het grote publiek heel lang onbekend. Haar neef Paul van Tongeren schreef een boek over zijn tante en de publieke omroep zond vorig jaar rond de 4 meiherdenking een documentaire uit over het zeer belangrijke werk van Jacoba van Tongeren die ook een overtuigde christen was.

Klimaat & Kerk

De documentaire werd tijdens de bijeenkomst in Amsterdam vertoond. Marianne Thieme ging in op het thema ‘Klimaat & Kerk’. Ze riep in haar rede iedereen op de klimaatcrisis serieus te nemen. Ze constateert hiervoor bij veel christenen en de christelijke politiek te weinig urgentie. Ze wees op het deze zomer gepubliceerde rapport van de Intergouvernementele Werkgroep Klimaatverandering (IPCC) waarin staat dat het met de opwarming van de aarde de verkeerde kant op gaat. ‘Er is veel te winnen op het gebied van de bescherming van de aarde, dieren en leefomgeving.’ Ze benadrukte dat je hiervoor niet de politiek hoeft in te gaan, maar dat je ook in je eigen leefomgeving en kerkgemeenschap het nodige voor de schepping kunt doen. ‘Het is voor het klimaat 1 voor 12. We kunnen ons niet veroorloven om niets te doen. Kom daarom in verzet is mijn oproep.’

De gehele bijeenkomst is terug te kijken op het YouTubekanaal van de Keizersgrachtkerk.

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: