Alhoewel de besmettingen nog sterk stijgen heeft de rijksoverheid op de persconferentie van dinsdagavond 25 januari jl. een aantal versoepelingen bekend gemaakt, die ook van belang zijn voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. Hierbij werd benadrukt dat het naleven van de voorwaarden door iedereen hierbij van groot belang is. De maatregelen gelden voor 6 weken dus tot 8 maart a.s., met een tussentijds weegmoment na 3 weken op dinsdag 15 februari a.s.

Adviezen

De Nederlandse Unie heeft in een brief aan alle kerkbesturen en churchplants de volgende adviezen gegeven. Voorzitter Rob de Raad: ‘ Wij doen hierbij de volgende oproep: nu er weer meer mogelijk is geworden is het van groot belang om ook verantwoordelijk voor elkaar in de praktijk te tonen: houd 1,5 meter afstand en houd je aan de basisregels, blijf thuis bij klachten en doe bij twijfel een zelftest.’

De wettelijke verplichte basisregel om 1,5 meter afstand te houden is nu bepalend voor het maximum aantal kerkgangers. Dit betekent dat er maatwerk mogelijk is: voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus het maximaal aantal toe te laten kerkgangers worden bepaald. Dit heeft tot gevolg dat ca 30% van de normale capaciteit aan zitplaatsen kan worden gebruikt. De 1,5 meter afstand geldt niet voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren. Dit advies geldt ook voor huwelijksdiensten en uitvaartdiensten.

Basisregels handhaven

Belangrijk zijn de volgende algemene randvoorwaarden: nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten) voorafgaande aanmelding bij placering in het kerkgebouw en  hygiënemaatregelen op locatie.  De looproutes van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om ook daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen.

Aandachtspunten

Ventilatie van de kerkruimte blijft van groot belang. Houd rekening met omvang en hoogte van de kerkruimte.
Het verdient aanbeveling het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.
Voor kerkdiensten blijft het advies mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen
Het blijft aanbeveling verdienen te kerkdiensten ook digitaal te blijven uitzenden. Zo kunnen kwetsbare personen en andere belangstellenden de kerkdiensten blijven volgen.

Dankbaar

Overige kerkelijke activiteiten kunnen weer fysiek plaatsvinden. Belangrijk daarbij is dat de basismaatregelen consequent worden toegepast en dat deelnemers bij klachten thuis blijven. Voorzitter Rob de Raad in de brief aan alle lokale kerken: ‘We zijn dankbaar dat er weer meer mogelijk is. Laten we daarom als kerkelijke gemeenten zorgvuldig omgaan met de verantwoordelijkheid die ons is toevertrouwd.’

 Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: