Na het afronden van haar studie verpleegkunde aan het LUMC  in Leiden (waar zij geboren en getogen is), vertrok Pauline als jonge vrouw naar Australië. Daar ontmoette zij Harry van den Berg met wie zij uiteindelijk 54 jaar getrouwd zou zijn.

Adventist

Onafhankelijk van elkaar werden Harry en Pauline adventist. Dagelijkse Bijbelstudie en respect voor elkaar, ondanks hun verschillen, is een van de sleutels van hun duurzame liefde. Sinds 1986 waren zij samen lid van de gemeente Deventer en zetten zich met hart en ziel in voor de kerk. Pauline kenmerkt zich als loyaal, behulpzaam en gastvrij en bezit de gave om te luisteren vanuit haar hart. Zij was onder andere hoofddiacones, hoofd volwassen van de sabbatschool, lid van de kascontrolecommissie en de schoonmaak van het gebouw. Na een periode van afnemende gezondheid sliep Pauline op vrijdag 1 januari 2021, rond het ingaan van de sabbat, vredig in. In haar Bijbel schreef Pauline diverse teksten waaruit zij leefde. Da. Elise Happé stond tijdens de uitvaartdienst stil bij een van deze verzen: Johannes 15:9b en 11 waar Jezus zegt: ‘Blijf in Mijn liefde. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.’

Gemis

Harry, de (klein)kinderen en iedereen die betekenisvol met Pauline verbonden was, zullen haar enorm gaan missen. Pauline haalde veel innerlijke kracht uit de belofte van de opstanding en het eeuwig leven, zoals Gods Woord beschrijft in 1 Thessalonicenzen 4:16-17. In dat vertrouwen is zij in Holten begraven waar zij wacht op de komst van haar Heer Jezus Christus.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: