Velen hebben een groot verlies ervaren toen Piet Tjalsma overleed. Piet is gedoopt op 1 september 1951 door Piet Klop in Djakarta en heeft sinds die tijd veel landelijke functies vervuld als penningmeester van Zonheuvel, Noord-Nederlandse conferentie, Theologisch Seminarie Oud Zandbergen, Stem der Hoop en Vredenoord.

Dank en waardering

De Adventkerk spreekt officieel haar dank en waardering uit voor de tomeloze inzet van Piet Tjalsma.
Piet was een zeer bijzonder innemend mens vol warmte en liefde en vrijgevigheid die zich altijd van harte inzette voor iedereen. De studenten op Zandbergen droegen hem op handen en wisten hem vaak te vinden in zijn huisje vlak bij de wasserij. Hij zette zich ook in voor de lokale gemeente in Huis ter Heide. Je kon altijd een beroep op Piet doen om mensen te bezoeken.

Op latere leeftijd

Gezond leven was voor Piet heel belangrijk en vond dat die tak van de kerk wel wat meer aandacht verdiende. Zonder fanatiek te zijn had hij grote liefde voor de werken van Ellen White, waarvan hij zei: ‘Ze is haar gewicht in goud waard.’ Hij stond om 4 uur op en ging om 21.30 naar bed met het devies van: ‘Early to bed and early to rise, that makes a man, healthy, wealthy and wise.’ Piet was heel gelovig en stak dat niet onder stoelen of banken. Zelfs als er van het ministerie een ambtenaar kwam om de boeken van Vredenoord te controleren wist hij het zo te draaien dat hij over het geloof kon praten.

Ander mens

Zoals hij zelf zei: ‘Sinds mijn bekering ben ik een ander mens geworden.’ Een van zijn lievelingsteksten uit de Bijbel was Johannes 1 wat tevens het uitgangspunt was van de overdenking door ds. Jurriën den Hollander tijdens de afscheidsdienst.  Voor ons als gelovigen kunnen we trouw en doorzettingsvermogen van hem leren. Wij hopen en bidden met een dankbaar hart dat we Piet weer terugzien wanneer de Almachtige komt om orde op zaken te stellen in deze wereld.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: