In de media is op dit moment veel aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Overal om ons heen horen we geluiden van gedrag dat niet door de beugel kan. Helaas ontkomt onze kerk hier niet aan. Vanwege de actualiteit van dit onderwerp, zowel binnen als buiten de kerk, stond de predikantenvergadering van 22 februari ‘22 in het teken van Veilige Kerk. De bijeenkomst werd georganiseerd door het departement Ontwikkeling & Toerusting.

Adviserend en ondersteunend

Veilige Kerk is een adviserend en ondersteunend orgaan binnen de Adventkerk in Nederland dat zich bezighoudt met gevallen waar huiselijk geweld of ander grensoverschrijdend gedrag (in huiselijke setting of in de kerk) voorkomt. De presentatie van het thema tijdens de predikantenvergadering werd afgetrapt door Madelon Comvalius (departementshoofd Jongeren & Gezinnen). José de Jongh gaf de rest van de presentatie. Zij is lid van adventgemeente Almelo en vertrouwenspersoon binnen de kerk, in het dagelijks leven is zij werkzaam als huisarts.

Zeer waardevol

De predikanten vonden het zeer waardevol om bij dit onderwerp stil te staan, vooral ook omdat zij in hun werk met situaties over Veilige Kerk te maken krijgen. José reikte diverse handvatten aan hoe signalen bij slachtoffers te herkennen zijn en hoe te handelen wanneer een predikant met grensoverschrijdend gedrag van leden te maken krijgt.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Ga dan naar een speciale pagina van de Veilige Kerk op onze website. Of vraag uw predikant er naar, benader een vertrouwenspersoon of neem contact op met de contactpersonen van Veilige Kerk: Madelon Comvalius (mcomvalius@adventist.nl) en Jacob Engelgeer (jengelgeer@adventist.nl).
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: