Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om dr. Reinder Bruinsma – emeritus predikant van de Adventkerk – te decoreren met een koninklijke onderscheiding. In een toelichting gaf burgemeester G. J. Gorter van Zeewolde in het gemeentehuis de volgende overwegingen in zijn speech:

– Dominee Bruinsma zoekt steeds de relevantie van het evangelie, niet alleen voor de kerkgangers maar ook voor hen die weinig verbinding hebben met de kerk;
– Door zijn publicaties (30 boeken), artikelen en blogs weet hij de ontwikkelingen in kerk en maatschappij te duiden en te analyseren;
– Zijn schrijversbijdrage voor het ESDA Instituut en haar blad Contact werden apart genoemd;
– Hij geeft in zijn blogs en via andere media vooral aandacht voor de positie van de vrouw in het ambt en voor de positie van de lhbti-gemeenschap;
– Door zijn humor en zelfrelativeringsvermogen weet hij lezers voor zich te winnen;
– Hij weet een brug te slaan tussen de theologie en praktijk van alledag;
– Tenslotte werden zijn internationale betrokkenheid en netwerk genoemd.

Echtgenote speldt onderscheiding op

Vanwege de coronamaatregelen waren er slechts 10 genodigden (waaronder dochter Danielle en een zus en broer van respectievelijk Reinder en Aafje). De versierselen horende bij de onderscheiding werden niet opgespeld door de burgemeester maar door Reinders vrouw Aafje. Het is bijzonder dat er sprake is van Ridder (en geen Lid) in de Orde van Oranje Nassau. Met name het internationale karakter van Bruinsma’s inzet heeft daarvoor gezorgd. Het is indrukwekkend hoeveel colleges, spreekbeurten en preken dr. Bruinsma verzorgt in Duitsland, Engeland, Verenigde Staten, Kroatië, Tsjechië, België, Denemarken, Frankrijk en Australië.

Theologisch symposium

Zo is hij deze week intensief betrokken bij een theologisch symposium van de adventistische universiteit van Friedensau (nabij Berlijn). Hij is daarbij niet alleen gastdocent maar schrijft ook de verslagen van alle academische bijdragen voor een tijdschrift in Amerika. Via een livestream werd de bijeenkomst gevolgd door onder andere zijn zoon Peter (woonachtig in Zweden), zijn goede vriend Jan Paulsen (voormalig voorzitter van de Generale Conferentie) en medewerkers van de ESDA (waaronder Joanne Balk).

Dankwoord

Behalve het dankwoord van Reinder waarbij hij zijn vrouw Aafje betrok, waren er twee korte speeches van Bert Slond en Wim Altink. De laatste twee hadden samen met anderen hun bijdrage geleverd in de voordracht van Reinder voor een koninklijke onderscheiding.

Het Dagelijks Bestuur van ons kerkgemeenschap feliciteert dr. Bruinsma van harte met zijn koninklijke onderscheiding.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: