De Rentmeesterschapsraad van ons kerkgenootschap wil graag een tweetal artikelen delen. Het gaat om tips hoe om te gaan met het fenomeen ‘Fast Fashion’ dat valt waar te nemen bij de grote modeketens. Steeds sneller komen er nieuwe modetrends op de markt. Verder tips voor het watergebruik in huis en het verantwoord gebruik van gas en elektriciteit. Ze zijn hieronder te downloaden:

Rentmeesterschapsraad adviseert over ‘Fast Fashion’

Tips voor watergebruik en gas en elektriciteit

 

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: