Roos heeft altijd oog gehad voor de mensen om haar heen. Ze had grote belangstelling en toonde steeds respect. Als dochter van een predikant (ds. J.A. de Ruiter) was zij extra geïnteresseerd in het wel en wee van de gemeente. Zij heeft vele jaren de kerk in Leiden gediend als diacones. Roos had ook een grote interesse voor muziek en literatuur. Ze genoot van het lezen van het boek ‘De levens van Jan Six’ van Geert Mak.

Mooie en persoonlijke speeches

Tijdens de uitvaartdienst waren er mooie en persoonlijke speeches van haar zus en zwager: Irene en Timo de Vries. En een inspirerend gedicht voorgedragen door Ingrid Klink. Ds. Wim Altink noemde in de Dienst van Woord en Gebed Roos ‘gezellig, open, met stijl, intelligent’. Hij haalde de Poolse dichteres Szymborska aan:
Er is geen leven dat nooit,
Al was het maar voor een ogenblik
Onsterfelijk is geweest
Ondanks de coronamaatregelen werd het leven van Roos op een waardige manier herdacht en gevierd. Een heel warme persoonlijkheid.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: