Het was mooi weer, en vanuit district Zuid was Almere niet makkelijk te bereiken. Toch werd met een opkomst van 95,1% van de afgevaardigden het quorum makkelijk behaald. Na het tellen kwamen er zelfs nog meer mensen binnen. Dat leidde uiteindelijk tot het afstemmen van de wijzigingen aan de statuten, gepresenteerd in drie categorieën. Alle wijzigingen waren naar de tevredenheid van tegen de 90% van de afgevaardigden. Met dit gemiddelde percentage werden zij dan ook aangenomen.

Statuten

De statuten werden vooral inhoudelijk aangepast. De afgestemde wijzigingen moeten nog op taalkundig gebied worden nagekeken, waar de Commissie Statuten en Reglementen (CSR) zich de komende tijd verder over buigt. Die taalkundige aanpassingen komen tijdens het reguliere congres (vijfjaarlijkse vergadering) van 2022 weer op tafel.

Wijzigingen

Tijdens het reguliere congres van 2017 stuurden de afgevaardigden heel veel commentaren en opmerkingen in. Die behandelde de CSR met het oog op drie dingen: het democratisch gehalte vergroten, de internationale samenwerking bevorderen en de schijn van belangenverstrengeling vermijden. Tijdens de eerste sessie, waarin de wijzigingen werden toegelicht, konden afgevaardigden vragen stellen en suggesties voordragen.

Direct actie

Tijdens een verlengde lunchpauze trok de CSR zich terug om zich over de suggesties te buigen. Voor zover mogelijk werden de voorstellen meteen verwerkt. Na het hervatten van het congres gaf de commissie feedback op alle vragen en suggesties en legde uit waarom sommige wijzigingen meegenomen werden en andere niet. ‘Maar ook de voorgestelde wijzigingen die niet meteen konden worden doorgevoerd op de Statuten en het Algemeen Reglement nemen we als CSR mee, voor nader onderzoek. We nemen alle input van afgevaardigden serieus,’ aldus ds. Enrico Karg, voorzitter van de CSR.

27 mei bleek, mede dankzij de positieve stemming tijdens de vergadering, een geslaagde dag. Ds. Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk, onderschrijft dit: ‘we kijken terug op een geslaagd congres, waarbij de voorgestelde aanpassingen met een percentage van 90% werden aangenomen. Hiermee konden wij een zaak die vanaf 2014 loopt op een positieve manier afsluiten.’Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: