Ook dit jaar organiseert het Kerkgenootschap der-Zevendedags Adventisten wereldwijd ‘Tien dagen van Gebed’ met dit jaar als thema ‘Seeking Revival’ (op zoek naar opwekking). De tiendaagse begint woensdag 6 januari en duurt tot en met 16 januari. Elke dag staat een andere Bijbeltekst centraal met bijpassende liederen. Op de internationale website staat verder veel informatie, ook in het Nederlands.




Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: