Het was 20 maart weer de jaarlijkse wereldwijde Global Youth Day en verschillende jeugdgroepen in Nederland gingen de uitdaging aan om mensen te helpen. Het thema was dit jaar ‘Reaching out’. Uiteraard werden hierbij alle activiteiten coronaproof uitgevoerd.

Activiteiten

Er stonden verschillende activiteiten gepland met één duidelijk doel: laten zien wat naastenliefde is. Dit gebeurde in het hele land. Bijvoorbeeld het koken van een maaltijd voor daklozen door de jongeren van gemeente Arnhem. En de jeugd van de gemeente E Oasis zamelde kleren en eten in voor gezinnen. Ook werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kaarten naar mensen te sturen. Kortom, het was een hartverwarmende dag! Madelon Comvalius, departementshoofd Jongeren & gezinnen: ‘Indrukwekkend, dat ondanks alle beperkingen er veel jeugdgroepen toch in geslaagd zijn om tijdens Global Youth Day iets voor een ander te betekenen. Chapeau!’

Gezegend

Ook in Alkmaar was Global Youth Day een bijzonder succes. Jaïr van den Broek (jeugdleider gemeente Alkmaar) had eerst wel wat twijfels, omdat een deel van de jongeren al enige tijd niet meer naar de kerk gaat. Toch werden ze uitgenodigd en maar liefst twaalf jongeren deden mee aan de uitdeel- en evangelisatieactie in de stad. Mensen kregen op straat een zakje met bloemzaden met daaraan een kaartje met een bemoedigende Bijbeltekst en contactgegevens. Jaïr in een terugblik: ‘Jongeren van wie we dachten dat ze de kerk de rug hadden toegekeerd stonden nu fanatiek te evangeliseren op straat. Een paar dagen later kwam de eerste reactie van iemand die Bijbelstudie wil gaan doen en meer wil weten van de kerk. De dag heeft ons zelfs een nieuwe jeugdgroep opgeleverd. God heeft deze dag groots gezegend en we bidden dat Hij ons blijft zegenen.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: