In de vergadering van 4 oktober 2020 heeft het Landelijk Bestuur (LB) van ons kerkgenootschap de werkgroep ‘vrouwelijk leiderschap’ ingesteld. Het LB benadrukt hiermee dat vrouwen belangrijk zijn in het werk voor de kerk.

Stappenplan

De werkgroep heeft een stappenplan gemaakt met als doel lokale besturen en leden te voorzien van correcte informatie over vrouwelijk leiderschap. Hiervoor worden onder andere ons magazine Advent en onze website als communicatiekanaal ingezet. De discussie gaat wat betreft de werkgroep en LB verder dan alleen de positie van vrouwelijke predikanten, maar om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in zijn algemeenheid. Deze gelijkwaardigheid is ook verwoord in Fundamenteel Geloofspunt 14 (Eenheid in het Lichaam van Christus).

Niet op de hoogte

Uit gesprekken met lokale besturen en leden blijkt dat velen niet op de hoogte zijn wat vrouwelijke lokale departementshoofden, (hoofd-) diakenen, ouderlingen en predikanten in hun bediening allemaal mogen doen. Er leven allerlei ideeën die geen recht doen aan vrouwelijk leiderschap. Velen zijn onbekend met wat onze wereldwijde kerk zegt over de bediening van mannen en vrouwen binnen de huidige kerkelijke regelgeving.

Helderheid

Het LB gaat geen TOSC-rapport herschrijven, leden raadplegen of onderzoek doen. Met het stappenplan en daaraan gekoppeld een schema wil het LB de komende jaren vrouwelijk leiderschap binnen de Adventkerk meer dan tot nu het geval is geweest op de kaart zetten.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: