Na preekcursussen in april en mei was het voor zeven kandidaten zover op 15 mei 2019. Zij mochten het landelijk preekexamen afleggen in de Kapel op landgoed Oud Zandbergen, Huis ter Heide. Vier van hen gingen naar huis met preeklicentie II en drie met preeklicentie III.

Focus

De focus voor het examen lag op het preken over Bijbelse verhalen en het trainen van presentatietechnieken. Cursusleiders waren Dick Mostert en Jacob Engelgeer, departementshoofd Ontwikkeling & Toerusting.

Persoonlijk

Dat de cursus persoonlijk is blijkt wel uit de reacties. Voor meerdere mensen was het waardevol om te leren anders naar de verhalen te leren kijken en nóg meer uit de tekst te kunnen halen. De Bijbel met meer aandacht lezen voor wat er wel en niet in staat, makkelijker herkennen waar interpretatie begint en waarom je zo interpreteert als je doet, zo vatte Coen Mattern samen wat hij leerde in de cursus.

Anja Boers vond de balans tussen serieuze studie en humor mooi. Bovendien was het ‘heerlijk om samen de Bijbel te bestuderen onder leiding van iemand waar je veel van kunt leren.’

Support

Gemeenteleden en familie kwamen naar het examen om de cursisten morele support te geven. Dank aan de mensen die erbij waren! Bij de uitreiking van de certificaten waren er ook woorden van dank voor cursusleiders, cursisten en de examinatoren.

‘Wat een zegen dat Gods Geest ons gaven geeft. Laten we die inzetten tot opbouw van Gods rijk. We wensen de nieuwe sprekers Gods zegen toe bij de voorbereiding van hun preken en bij de verkondiging van Gods Woord’, zei Jacob Engelgeer.

Summer school

Wist je dat departement Ontwikkeling & Toerusting niet alleen verantwoordelijk is voor het organiseren van cursussen om de preeklicentie te behalen? Van 23 – 25 augustus organiseert het departement de Summer School, met de cursussen Hoe joods zijn Jezus, Paulus en het Nieuwe Testament en Wie schrijft die blijft. Je kunt je nog tot 15 juli aanmelden.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: