Announcements English

Prayer Meeting

 Zr. Ruth Drooduin will speak coming Wednesday January 3rd.

19:00-20:00

Parkwijklaan 5

Almere

SINGSPIRATION ON 30 DECEMBER

The Youth Department organizes today concert. You still have the chance to sing s song unto the Lord. Enjoy this joyful moment together with us. First we will enjoy together a pot-luck.

CLOSING OF THE YEAR
On the 31st of December we will come together fort he annual closing of the year.
Time: 15.00 – 18.00 at Bethany Church

NATIONAL TRAINING DAY MARCH 18th 2018

 The Development & Awareness Department, in collaboration with the other departments and the executive committee, organizes the national training day of 2018. It is a day of workshops for elders, diaconie, sabbatical, speakers, youth leaders, community growth (evangelization / mission), Life & Health, treasurers and secretaries. Besides training, this is also a day of spiritual growth and meeting eachother. Do not miss this day!

Time

Walk-in and registration: 09.30 hours in the Chapel of Huis ter heide
Start program: 10.00 in the Chapel
End: 16.45 hours

Lunch

The Development & Equipment department provides drinks and soup. Would you be so kind to take your own bread?

 

 All the announcements are found on the

SDA Almere Website

Anyone who has a task in the divine service is requested to come to the preparation room.

Have a blessed service.

Bekendmakingen Nederlands

Bidstonde

Komende woensdag zal zr. Ruth Drooduin spreken op de bidstonde.

19:00 – 20:00

Bethanië Almere.

Parkwijklaan 5

SINGSPIRATION OP 30 DECEMBER

Het Jeugddepartement organiseert vandaag een muzikale middag. U kon tot 23 december doorgeven aan het Jeugddepartement of u een special wil brengen. U heeft ook vandaag nog de kans om de Here te danken met een lied en te delen met de gemeente wat Hij afgelopen jaar voor u heeft gedaan.
U wordt allen van harte uitgenodigd om hiervan te genieten. We zullen eerst met elkaar genieten van een pot-luck.

LANDELIJKE TRAINNGSDAG 18 MAART 2018

 

Het departement Ontwikkeling & Toerusting verzorgt in samenwerking met de andere departementen en het dagelijks bestuur de landelijke trainingsdag van 2018. Het is een dag van workshops voor ouderlingen, diaconie, sabbatschool, sprekers, jeugdleiders, gemeentegroei (evangelisatie/zending), Leven & Gezondheid, penningmeesters en secretarissen. Behalve training is dit ook een dag van geestelijke groei en ontmoeting. Deze dag wilt u niet missen!

Tijd

Inloop en registratie 09.30 uur in de Kapel van Huis ter heide

Start programma 10.00 uur in de Kapel

Einde 16.45 uur

Lunch

Het departement Ontwikkeling & Toerusting zorgt voor drinken en soep. Wilt u zo vriendelijk zijn zelf uw brood mee te nemen?

 Alle bekendmakingen zijn te lezen op de website van SDA Almere.

Iedereen die een taak heeft in de eredienst wordt verzocht zich voor te bereiden.

—Een gezegende dienst

CategoryAnnouncements
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: