Announcements English

Prayer Meeting

 Zr. Ruth Drooduin will speak coming Wednesday February 7th.

19:00-20:00

Parkwijklaan 5

Almere

THE LORD’S SUPPER

On Sabbath, 17th of February we celebrate our Holy communion service.

NATIONAL TRAINING DAY MARCH 18th 2018

 The Development & Awareness Department, in collaboration with the other departments and the executive committee, organizes the national training day of 2018. It is a day of workshops for elders, diaconie, sabbatical, speakers, youth leaders, community growth (evangelization / mission), Life & Health, treasurers and secretaries. Besides training, this is also a day of spiritual growth and meeting eachother. Do not miss this day!

Time

Walk-in and registration: 09.30 hours in the Chapel of Huis ter heide
Start program: 10.00 in the Chapel
End: 16.45 hours

Lunch

The Development & Equipment department provides drinks and soup. Would you be so kind to take your own bread?

ADRA Free Donation

Sunny Greetings from Bonaire

 All the announcements are found on the

SDA Almere Website

Anyone who has a task in the divine service is requested to come to the preparation room.

Have a blessed service.

Bekendmakingen Nederlands

Bidstonde

Komende woensdag zal br. Ravaldo Cambridge spreken op de bidstonde.

19:00 – 20:00

Bethanië Almere.

Parkwijklaan 5

HEILIG AVONDMAAL

Op Sabbat 17 februari vieren wij samen het Heilig Avondmaal.

LANDELIJKE TRAINNGSDAG 18 MAART 2018

 

Het departement Ontwikkeling & Toerusting verzorgt in samenwerking met de andere departementen en het dagelijks bestuur de landelijke trainingsdag van 2018. Het is een dag van workshops voor ouderlingen, diaconie, sabbatschool, sprekers, jeugdleiders, gemeentegroei (evangelisatie/zending), Leven & Gezondheid, penningmeesters en secretarissen. Behalve training is dit ook een dag van geestelijke groei en ontmoeting. Deze dag wilt u niet missen!

Tijd

Inloop en registratie 09.30 uur in de Kapel van Huis ter heide

Start programma 10.00 uur in de Kapel

Einde 16.45 uur

Lunch

Het departement Ontwikkeling & Toerusting zorgt voor drinken en soep. Wilt u zo vriendelijk zijn zelf uw brood mee te nemen?

U kunt vanaf heden aan ADDRA doneren zonder geld over te maken. ADRA Nederland werkt samen met Helpfreely.org en Booking.com om gratis doneren voor onze achterban mogelijk te maken. Op Helpfreely.org kan de (toekomstige) donateur online winkelen bij bijna 5.000 shops. De winkels doneren een percentage aan ADRA Nederland. Boekt u een reis via Booking.com/steunadra, dan ontvangt ADRA Nederland een percentage van het boekingsbedrag. U kunt evt. ook uw Air Miles doneren. Voor meer informatie kunt u terecht op adra.nl.

 Zonnige groet

Familie Meijer- Sedney stuurt hele lieve en warme groetjes naar alle leden van Almere Bethanië kerk. Patrick is inmiddels aangekomen en zo is de verhuizing ook. God is goed. We danken Hem voor zijn zegeningen.

God’s zegen en laten we voor elkaar blijven bidden. De Here komt spoedig weer. Laten we openstaan om door Hem gebruikt te worden om Zijn werk af te maken. “We missen jullie allemaal! Kom ons snel opzoeken”.

 Alle bekendmakingen zijn te lezen op de website van SDA Almere.

Iedereen die een taak heeft in de eredienst wordt verzocht zich voor te bereiden.

—Een gezegende dienst

CategoryAnnouncements
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: