Announcements English

Prayer Meeting

 Br. Otmar Fos will speak coming Wednesday February 14th.

19:00-20:00

Parkwijklaan 5

Almere

THE LORD’S SUPPER

On Sabbath, 17th of February we celebrate our Holy communion service.

This Sabbath the youth department has an afternoonprogram. The theme is “Thanksgiving”. You are invited to come.

NATIONAL TRAINING DAY MARCH 18th 2018

 The Development & Awareness Department, in collaboration with the other departments and the executive committee, organizes the national training day of 2018. It is a day of workshops for elders, diaconie, sabbatical, speakers, youth leaders, community growth (evangelization / mission), Life & Health, treasurers and secretaries. Besides training, this is also a day of spiritual growth and meeting eachother. Do not miss this day!

Time

Walk-in and registration: 09.30 hours in the Chapel of Huis ter heide
Start program: 10.00 in the Chapel
End: 16.45 hours

Lunch

The Development & Equipment department provides drinks and soup. Would you be so kind to take your own bread?

NATIONAL TRAINING DAY MARCH 18th 2018

In the evening all women will go out bowling. Until next Friday you can sign up by sister Belioso, sister Vigdys or sister Fos.

 All the announcements are found on the

SDA Almere Website

Anyone who has a task in the divine service is requested to come to the preparation room.

Have a blessed service.

Vrouwen gebedsdag

Bidstonde

Komende woensdag zal br. Otmar Fos spreken op de bidstonde.

19:00 – 20:00

Bethanië Almere.

Parkwijklaan 5

HEILIG AVONDMAAL

Op Sabbat 17 februari vieren wij samen het Heilig Avondmaal.

Middagprogramma

Vanmiddag is er een middagprogramma vanuit de jeugdafdeling.

Het thema is “Thanksgiving”. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

3 MAART 2018 INTERNATIONALE VROUWEN GEBEDSDAG 

S’avonds gaan alle dames en vrouwen van de kerk bowlen om de dag  af te sluiten.

Tot volgende week vrijdag kan je je naam opgeven om te gaan bowlen

Je kan je naam opgeven aan zr. Vivian, Vigdys en Rosita

Volgende week na de dienst zullen we weer bij elkaar komen om verdere afspraken te maken.

LANDELIJKE TRAINNGSDAG 18 MAART 2018

 

Het departement Ontwikkeling & Toerusting verzorgt in samenwerking met de andere departementen en het dagelijks bestuur de landelijke trainingsdag van 2018. Het is een dag van workshops voor ouderlingen, diaconie, sabbatschool, sprekers, jeugdleiders, gemeentegroei (evangelisatie/zending), Leven & Gezondheid, penningmeesters en secretarissen. Behalve training is dit ook een dag van geestelijke groei en ontmoeting. Deze dag wilt u niet missen!

Tijd

Inloop en registratie 09.30 uur in de Kapel van Huis ter heide

Start programma 10.00 uur in de Kapel

Einde 16.45 uur

Lunch

Het departement Ontwikkeling & Toerusting zorgt voor drinken en soep. Wilt u zo vriendelijk zijn zelf uw brood mee te nemen?

 Alle bekendmakingen zijn te lezen op de website van SDA Almere.

Iedereen die een taak heeft in de eredienst wordt verzocht zich voor te bereiden.

—Een gezegende dienst

CategoryAnnouncements
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: