Thema van dit nummer is ‘Veerkracht’. Doorzettingsvermogen hebben we wel nodig in deze coronatijd. Dit nummer van Advent laat veerkracht zien uit verschillende gezichtspunten. Veerkrachtig zijn betekent ook erkennen dat er moeilijke momenten zijn, maar ook dankbaarheid aan God voor zijn zegeningen. Ellen White verwoordde dit ooit met: ‘We hebben niets te vrezen voor de toekomst, behalve wanneer wij vergeten hoe God ons in het verleden heeft geleid.’ Veel leesplezier! Dat kan via de downloadknop of anders via het bladersysteem.

Download

 

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: