Het begrip Priesterschap kennen we al in het Oude Testament, maar komt ook in het Nieuwe Testament voor. Het thema wordt in dit nummer van Advent van verschillende kanten belicht. Dit jaar staat er op verzoek van de werkgroep vrouwelijk leiderschap in ieder nummer van Advent een artikel over dit thema. Deze keer over het standpunt van Ellen White die in haar tijd al voorstander was van vrouwelijk priesterschap. In dit nummer van Advent stellen we ook twee nieuwe gezichten op de kansel voor: Thirza van den Broek en Thierry de Reus. Veel leesplezier!

Download
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: