De jaarlijkse Bijbelquiz vindt plaats op sabbat 30 januari 2021, vanaf 15.00 uur. Ondanks het feit dat wij midden in een pandemie zitten, is er voor gekozen om de Bijbelquiz door te laten gaan. Juist in een tijd als deze is onderling contact, hetzij fysiek hetzij via een online platform, uitermate belangrijk. Vanwege het coronavirus zijn er twee mogelijkheden om mee te doen aan de Bijbelquiz.

FYSIEK OF ONLINE

De deelnemende gemeenten mogen allereerst zelf kiezen of ze fysiek bij elkaar komen in hun kerkgebouw. Een andere mogelijkheid is de quiz te doen via Zoom, Microsoft Teams of een ander online platform. Zoals gebruikelijk zijn er twee leeftijdscategorieën: kinderen (tot 15 jaar) en volwassenen (vanaf 15 jaar). Bij het fysiek samenkomen moet rekening worden gehouden met de overheidsmaatregelen rond Corona. Zo moet er onder andere rekening worden gehouden met het maximaal toegestane aantal mensen dat zich in één ruimte bevindt, rekening houdend met de anderhalve meter afstand. Verder draagt men mondkapjes in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid. Voor meer informatie zie de brief verzonden aan de secretaris van uw gemeente.

EXODUS EN MATTEÜS

Dit jaar zijn voor de volwassenen 80% van de antwoorden te vinden in het Bijbelboek Exodus. Voor de kinderen en de jeugd gaan de vragen uitsluitend over het boek Matteüs. Voor deelname aan de Bijbelquiz kan men zich aanmelden tot en met 14 januari 2021. Hierna is aanmelden niet meer mogelijk. Wees er dus op tijd bij, want zonder aanmelding kunt u helaas niet meedoen aan deze Bijbelquiz. U kunt zich aanmelden via deze link

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: