In de zeventiende aflevering van de serie Woorden van Hoop en Troost van de Raad van Kerken sprak ds. Rob  de Raad van ons Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten over Romeinen 8:35: ‘Wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus.’

Liefde van God

Paulus stelt dan de vraag: misschien tegenspoed, of ellende, of vervolging … zijn dat dingen die ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Hij geeft ook zelf het antwoord, legt ds. De Raad uit. ‘De conclusie van Paulus is dat er absoluut niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde van God. Hij spreekt dan over de liefde van God voor u en niet over de liefde van u voor God. Onze liefde voor God is beperkt, maar er is niets dat ons van God af kan brengen. God zorgt voor u, Hij wil u nabij zijn, Hij wil u vertroosten. Hij wil met u zijn. Ook in deze tijd. Dat is een geweldige belofte.’

Lockdown

Nu de tweede lockdown vanwege de coronapandemie een feit is en zovelen, misschien nog meer dan voorheen, naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, willen de gezamenlijke kerken een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad van Kerken wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Ze zijn allemaal terug te lezen op de website van de Raad van Kerken.

Hieronder de video van ds. Rob de Raad.

 
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: