Sabbat 22 mei nam ds. Wim Altink afscheid van de gemeente Den Haag waar hij ook zijn loopbaan in 1984 als predikant begon. Verschillende sprekers (waaronder leden van de gemeente Den Haag) roemden de inzet van Wim Altink die zelf ontroerd was door zo veel aandacht. Per 1 juni is hij met emeritaat.

‘Klaar maar niet klaar’

Ds. Enrico Karg ging voor in de dienst en hield zijn overdenking (‘klaar maar niet klaar’) op basis van 1 Koningen 19: 14-21. Het is het verhaal van Elia die in dit verhaal min of meer vastzit op een berg en door zijn laatst uitgevoerde taak, welke anders is uitgepakt dan vooraf gedacht, vast komt te zitten bij de reflecterende vraag: ‘wat doe ik vanaf hier’? Karg noemt Elia ‘een strijder in een transitieperiode’. Elia moest een nieuwe weg op, maar had duidelijk moeite of zelf een nieuwe taakstelling in de nieuwe situatie te herkennen. Hij koos voor deze bijbeltekst, omdat hij de situatie van Wim Altink, die vervroegd de emeritaatsleven aangaat, vergeleek met dat van Elia die ook invulling nodig had na zijn taak op de Karmel. Wim Altink kwam al bij de familie Karg over de vloer toen hij predikant was in Amsterdam Zuid-Oost. ‘Ik was toen onderdeel van de jeugdgroep in die kerkgemeente. Het is een enorm voorrecht hier te staan. Je bent een bijzonder fijn mens die altijd aanknopingspunten zoekt in de andere mens. Je bent zonder meer een grootheid in de geschiedenis van onze kerk’, aldus ds. Karg.

Strijder

In de ogen van ds. Karg is ook Altink een strijder aan de vooravond van een transitieperiode, want hij gaat immers met emeritaat. Er breekt een nieuwe periode aan in zijn leven. ‘Net als Elia moet jij je leven nu ook een andere draai gaan geven. God helpt Elia door hem meer informatie te geven en zijn kaders te verbreden. Eigenlijk geldt dat in de nieuwe situatie ook voor jou: er zijn meer manieren mogelijk om actief in Zijn dienst te staan, naast een formele aanstelling. Je hebt dat in 2018 al laten zien toen je meer kennis opdeed in het Nieuwe Testament over de rol van de Geest in het bijbelboek Openbaringen.’

Samen studeren

Rob de Raad, voorzitter van de Adventkerk, sprak namens de Unie een woord van dank uit. Hij kent Wim al heel lang, omdat ze samen opgroeiden in de adventgemeente Apeldoorn. Ook studeerden ze samen in Engeland. Altink heeft verschillende gemeenten gediend in met name Zuid-West Nederland, maar ook was hij predikant van Amsterdam Ghana. ‘Jouw opstelling bracht deze gemeente tot bloei. De gemeente groeide snel. Uiteraard een gemeente met een eigen cultuur die jij op een goede manier leidde. Jouw sterke punt is het pastoraat waar je laat zien dat je een mensen-mens bent’, aldus De Raad. Altink was van 2007-2017 voorzitter van De Unie.

Tegenslag

Rob de Raad prees Wim Altink hoe die omging met twee grote tegenslagen in zijn leven met het overlijden van zijn dochter en echtgenote. ‘Je bleef vol overgave aan het werk in de kerk. Ik heb daar grote bewondering voor. Je deed dit met de kracht van God. Ik wens je veel zegen in de nieuwe fase van je leven.’

Besneeuwd Binnenhof

Als afscheidscadeau kreeg Wim Altink van de adventgemeente Den Haag een prachtig schilderij van een besneeuwd Binnenhof. Haagser kan het bijna niet. Het schilderij was gemaakt op basis van een foto van begin dit jaar toen er even sneeuw lag. Altink was verrast en liet weten bijzonder gecharmeerd te zijn van de stad Den Haag. Tot slot bedankte Altink iedereen voor de vriendelijke en warme woorden. Hij vergeleek het werk van predikant als met een beklimming van een berg waar je alles kunt tegenkomen: zon, wind, maar ook plotselinge regenval. ‘Wat ik in deze gemeente gevoeld heb dat de leden goed voor elkaar willen zijn en warmte geven.’ Hij haalde een favoriete tekst van hem aan van 2 Timoteus 1-7. ‘Hierin staat duidelijk dat de Geest er niet één is van angst, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Ik ben de Heer dankbaar voor dit werk.’

Dankwoord

Wim Altink kreeg aan het einde van de dienst het woord waarmee het geheel werd afgesloten. Hij bedankte alle betrokkenen en begon heel passend bij de gemeenten die hij onder zijn leiding had. Hierin keek Altink terug op een samenwerking met ‘goede mensen’. Daarna bedankte hij zijn gezinsleden, vrienden en de Nederlandse Unie voor de ruimte en zorg die zij aan predikanten geeft. Als er zou worden gezegd dat er niet goed gezorgd wordt voor de predikanten, ‘dan kan ik dat met klem ontkennen! De kerk zorgt goed voor haar predikanten en dank daarvoor’, aldus Altink die zich tot ds. De Raad en ds. Karg richtte.

Andere afscheidsdiensten

Naast een waardig afscheid van de gemeente Den Haag kijkt Wim Altink ook voldaan terug op andere afscheidsdiensten, te weten:
8 mei Gouda (via Zoom), 15 mei Leiden, 26 mei afscheid & informeel samenzijn met collega’s van regio Zuid Nederland in Rotterdam en 1 juni afscheid & informele lunch met DB op Landelijk Kantoor. De afscheidsdienst in Den Haag is hieronder in zijn geheel te bekijken.

 

 Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: