In een brief aan onder andere kerkenraden en churchplants heeft voorzitter Rob de Raad van de Adventkerk laten weten dat er per 25 februari een einde komt aan de beperkende maatregelen voor kerken.Aanleiding is de persconferentie van minister Kuipers van VWS op 15 februari jl. Deze kondigde toen aan dat  nagenoeg alle beperkende coronamaatregelen komen te vervallen: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer (behalve in OV). Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft.

Kerkdiensten

Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden over aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te vervallen. Wel zal het hanteren van
de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw blijft een aandachtspunt. Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst. Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, potlucks, inloop, gebedsbijeenkomsten en andere activiteiten) zal met ingang van 25 februari a.s. van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt kunnen worden.

Blij

Voorzitter Rob de Raad schrijft in de brief blij te zijn met de aangekondigde maatregelen. ‘Als kerk hebben wij enorm geleden onder de pandemie. Laten we hopen en bidden dat we de pandemie nu echt achter ons kunnen laten. Tegelijkertijd zullen we in onze gemeenten alles op alles moeten zetten om de leden, bezoekers en vooral onze jongeren te motiveren om de plaatselijke diensten en activiteiten weer te gaan bezoeken.  Daar ligt een enorme uitdaging waar de plaatselijke predikanten en gemeenten bewust op moeten gaan inzetten. Ik
wens u allen vanuit die gedachte Gods rijke zegen toe.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: