Nu de eerste coronamaatregelen zijn versoepeld heeft dit ook gevolgen voor het houden van fysieke kerkdiensten.

In een overleg tussen minister Grapperhaus en een delegatie van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) is over deze ontwikkelingen gesproken waarbij ook de vraag aan de orde is geweest wat dit kan betekenen voor de toepassing van de routekaart voor kerken. De Adventkerk is aangesloten bij het CIO.

Kerkdiensten weer mogelijk

Het CIO is tot de conclusie gekomen dat het vanaf 28 april a.s. mogelijk wordt om kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers (exclusief medewerkers), waarbij alle basisregels in acht worden genomen. Dit betekent dat het advies om zoveel mogelijk uitsluitend digitale kerkdiensten te houden komt te vervallen. Zoals ook in de routekaart kerken staat vermeld blijft het aanbeveling verdienen om de eredienst ook digitaal te blijven aanbieden. Ook past dit in de kwetsbare situatie waarin we ons nog bevinden.

Reservering

Bij het houden van een kerkdienst met 30 kerkgangers zal een systeem van reservering gehanteerd moeten worden zoals ook vorig jaar eerder werd toegepast. Hiervoor en voor andere maatregelen (zoals triage en placering) zijn per kerkgenootschap adviezen en protocollen ontwikkeld.

De minister vraagt de kerken uitdrukkelijk om heel terughoudend om te gaan met deze versoepeling. Het Dagelijks Bestuur van de Adventkerk sluit zich bij het advies van het CIO aan. Het bericht van het CIO is inmiddels ook gecommuniceerd naar de plaatselijke gemeenten en Churchplants.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: