Op sabbat 25 september werd Anderson Bolanos Londono ingezegend als predikant. Ds. Bolanos Londono is onder andere verantwoordelijk voor de geestelijke leiding bij de gemeenten Voorburg International SDA Church (VISDAC) en Zoetermeer. De inzegening vond plaats in het kerkgebouw aan de Bruijnings Ingenhoeslaan 4 in Voorburg.

Aangename verrassing

Onder de aanwezigen waren leden van de gemeenten Voorburg en Zoetermeer die hiervoor waren uitgenodigd. Daarnaast werd ds. Anderson onder toeziend oog van bezoekers van de Spaanstalige Churchplant te Amsterdam, maar ook leden uit een gemeente in Brussel ingezegend. De aanwezigheid van de laatstgenoemde groep bleek een aangename verrassing voor ds. Anderson welke hij benoemde tijdens zijn slotrede.

Anderson is geboren te Columbia, maar kwam op zijn veertiende jaar naar het Europese vasteland door voet op het Franstalige deel van België te zetten. Vanuit daar heeft hij in vele delen van de wereld gediend en ervaring opgedaan – hij is een wereldburger. Anderson is momenteel aan het promoveren binnen het vakgebied van de theologie. We hebben met hem alweer een kwalitatief sterke collega predikant binnen’, aldus ds. Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk.

Getuigschrift

Ds. De Raad leidde de inzegeningsceremonie in gebed en werd bijgestaan door ds. Jacob Engelgeer en ds. Enrico Karg. Laatst genoemde overhandigde na de voltrokken inzegeningsceremonie een getuigschrift (ordination certificate) van de inzegening. ‘Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten denkt niet al te licht over het inzegenen van predikanten; het is onze wijze waarop we erkenning geven aan het feit dat je als predikant niet alleen regionaal predikant bent; als wereldorganisatie erkennen we hiermee dat je in alle delen van de wereld, ook buiten Nederland en Europa, gerechtigd bent om predikantstaken uit te voeren’, aldus ds. Karg.

Tip

Anderson kwam in beeld bij ons kerkgenootschap via een tip van ds. Dwight van Ommeren die enkele jaren eerder samen met hem werkte bij het uitvoeren van programma’s vanuit de Spaanstalige adventistengroep te Amsterdam. Van Ommeren kreeg vervolgens het advies vanuit het Dagelijks Bestuur om aan Anderson te laten weten dat hij mocht solliciteren op een functie als predikant van de Nederlandse Adventkerk. Dat heeft hij vervolgens ook gedaan. Ds. Rob de Raad in een toelichting: ‘Het heeft wel wat tijd gekost alvorens we de sollicitatieprocedure hebben gestart, omdat we het beleid hebben dat we alleen predikanten aannemen wanneer daar ruimte voor is.’

‘Dynamisch, kort en krachtig’

Rozita Panneflek, penningmeester van de Nederlandse Adventkerk, was eveneens aanwezig. Zij kijkt terug op een dienst die zij omschrijft als ‘dynamisch, kort en krachtig.’

Het was een hele mooie bijeenkomst. Na afloop feliciteerden de aanwezigen het echtpaar Londono en de kinderen.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: