Iwan Mansro begon op 18-jarige leeftijd als onderwijzer in Suriname en trouwde in 1965 met Edna Slagtand met wie hij samen 56 mooie huwelijksjaren had. Het echtpaar vertrok in 1969 naar Curaçao waar Iwan zeven jaar leraar was op de adventistische basisschool. Zij emigreerden naar Nederland waar Iwan tot aan zijn pensioen docent wis- en scheikunde was op het Christiaan Huygens College in Amsterdam. Iwan vond uiteindelijk de rust en de vrede in Christus waarnaar hij zo verlangde. De crematieplechtigheid vond plaats in de aula van crematorium Westgaarde te Amsterdam. Max Peroti hield de overdenking en sprak naar aanleiding van Romeinen 8:18, een keuzetekst van Iwan. De erfgenamen van God delen in het lijden van Christus en zullen met Hem verheerlijkt worden. De dood is niet het einde van onze hoop.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: