Filippa was zeer actief binnen de Adventkerk. Zo was ze van 1958-1962 medisch zendelinge in Ethiopië, penningmeester van onze ontwikkelingsorganisatie ADRA, ouderling van de gemeente Zwolle, viel ze in als voorganger en was lid van de gemeentelijke gebedsgroep.

Verpleegkundige en verloskundige

Ook studeerde ze aan het theologisch seminarie Zandbergen. Filippa volgde een opleiding tot verpleegkundige en verloskundige in zowel in Engeland als in Nederland. Ze had een praktijk verloskunde in Zwolle. Verder vervulde ze diverse bestuurlijke functies bij de verloskundeorganisatie in Nederland en wereldwijd.

Vervroeg pensioen

Na haar vervroegd pensioen kreeg ze tijd voor hobby’s zoals musiceren op diverse blokfluiten. Ook beeldhouwde ze met speksteen. Ze was van 2002-2006 gehuwd met ds. W. Twijnstra. Ds. Gabriel Asumadu Kwayie leidde de uitvaartdienst. Hij gaf aan dat de geest van Filippa Twijnstra ‘werd gevoed door de natuur, muziek, dierbaren om haar heen maar bovenal door haar geloof.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: