Neeltje Krottje was 42 jaar lid van de gemeente Enschede. Indrukwekkend was haar enorme overlevingskracht en haar vermogen om ondanks alles toch hartstochtelijk van het leven te genieten. Tijdens de afscheidsdienst werden herinneringen gedeeld. Neeltje was enthousiast koorlid van de plaatselijke gemeente Philadelphia Adventist Singers.

‘God met ons’

Daarnaast organiseerde zij met mede geloofsgenoten kookcursussen voor leden en belangstellenden van de kerk. Verder waren er muzikale bijdragen van onder andere Manon Buiel die zong: ‘I am not alone’. Ds. Elise Happé-Heikoop en ds. Rudy Dingjan gingen beiden voor tijdens de afscheidsdienst. ‘God met ons’ was Neeltje haar diepste hoop. Zij zag met verlangen uit naar de wederkomst van Christus. Efeziërs 3: 13-21 was een betekenisvolle tekst voor haar.  ‘Dàn zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: