Op 20 september 2020 nam de gemeente Rotterdam–Noord afscheid van Gladijs Engletine Bimmel-Blackman. Ze werd geboren op Curaçao en groeide op in Suriname. Op jonge leeftijd vertrok ze naar Nederland waar zij geschiedenis studeerde en later trouwde met Pieter Bimmel. Gedurende vele jaren was zij in het onderwijs werkzaam.

Zendingswerk

Na haar pensionering heeft ze zich actief beziggehouden met het zendingswerk. Op deze wijze heeft zij bekendheid gekregen, zowel in Suriname als in Nederland. In gelovig vertrouwen op de Heer is zij heengegaan. Gladijs Engletine had een welbesteed leven in dienst van God en de medemens, waaraan zij haar beste krachten gaf. Tot voor kort was zij weer in de West met haar echtgenoot om haar hartelijk meeleven met het wel en wee van de gemeente in Suriname te tonen. Moeite en verdriet zijn haar niet bespaard gebleven, vooral het overlijden van haar broers.

Uitzonderlijk en integer

De rouwdienst werd geleid door de predikanten S. Ross en D. van Ommeren. Wij danken God in wat Gladijs Engletine Bimmel-Blackman heeft mogen betekenen voor onze kerk. In zowel de bediening van het Woord als de pastorale en sociale arbeid. De goede herinneringen aan deze tijd zullen bij ons voortleven; een uitzonderlijk en integer mens. Haar man Pieter dragen wij aan de troostende zorg en hoede aan de Heer op.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: