In een brief  aan alle gemeenten, churchplants en predikanten adviseert ds. Rob de Raad kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten voorlopig digitaal te houden. Sinds zaterdag 15 januari zijn er enkele belangrijke versoepelingen.  Een volgende persconferentie staat gepland voor dinsdagavond 25 januari a.s. ‘Op weg naar meer mogelijkheden’, luidt de titel van de brief van ds. De Raad.

Advies

‘We hopen dat er dan weer wat meer mogelijk zal zijn. Op dit moment roept de minister-president op om de regels zo goed mogelijk toe te passen en elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven’. De Nederlandse Unie geeft het volgende advies aan haar gemeenten:

Kerkdiensten

Zend kerkdiensten digitaal uit en nodig kerkleden en belangstellenden uit om deze diensten digitaal mee te vieren. Fysieke diensten alleen met maximaal 50 kerkgangers (exclusief medewerkers). De basisregels
blijven in dat geval van toepassing. Dat geldt ook voor het aantal aanwezigen dat met inachtneming van de 1,5 meter afstand geplaceerd in een kerkruimte past (dit kunnen er minder dan 50 personen zijn).

Samenzang en mondkapjes

Het verdient aanbeveling om het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Voor kerkdiensten blijft het advies mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen.

Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Voor huwelijksdiensten een maximum van 50 aanwezigen. Repetities van koren zijn weer mogelijk geworden.

Vergaderingen ook digitaal

Vergaderingen en andere kerkelijke activiteiten vinden ook zo veel mogelijk digitaal plaats. Wanneer gekozen wordt voor fysieke bijeenkomsten kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle basisregels, inclusief de verplichte veilige afstand van 1,5 m.

Maatregelen in acht nemen

Net als in de samenleving is het binnen de kerk ook steeds moeilijker om de richtlijnen vol te houden. ‘Toch is het belangrijk dat de omgeving ziet dat de maatregelen door de gemeenten in acht worden genomen. Wanneer kerken gewoon hun gang gaan, draagt dat bij om de bijzondere positie van de kerken aan de orde te stellen. Daar moeten we met elkaar voor waken’, schrijft voorzitter Rob de Raad.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: