Verlossing is het thema van het laatste nummer van Advent van dit jaar. Het thema wordt door de auteurs vanuit verschillende kanten belicht. Verlossing betekent niet voor iedereen hetzelfde. Ds. Elise Happé-Heikoop noemt het een ‘intense verlangen naar Gods nieuwe wereld’. In dit nummer vertelt Ronald Balk in een interview over zijn werk als geestelijk verzorger in het woonzorgcentrum Vredenoord. De Toogdag op 14 oktober was een groot succes en voorzitter Rob de Raad kijkt dan ook met grote tevredenheid terug op deze dag. De kerk heeft groei als grote doelstelling voor de komende jaren. De redactie wenst u weer veel leesplezier en gezegende feestdagen.

Advent december 2023 – PDF

 Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: