Janke groeide op in Tiendeveen. Ze had graag als verpleegster in de zending willen werken. Dat liep anders. Ze studeerde theologie op Oud Zandbergen, trouwde en kreeg vier kinderen. Op latere leeftijd haalde ze haar MBO en HBO maatschappelijk werk en had ze onder andere haar eigen praktijk. Dit werk was haar lust en haar leven. Velen herinneren zich Janke als degene die samen met de werkgroep de 55+ dagen organiseerde elke eerste sabbat van oktober.

Actief in gemeente Groningen

Janke was zeer betrokken bij de gemeente Groningen. Ze was actief bij de scouting, in de jeugd en als ouderling. Ook was ze lange tijd vertrouwenspersoon voor de Nederlandse Unie. En zo werd er op dinsdag 28 mei tijdens de afscheidsdienst met dankbaarheid teruggekeken op een rijk leven, vol voor- en tegenspoed. In de dienst ging ds. Jan Rokus Belder voor. Haar hoop en verwachting was gericht op de belofte dat Jezus zal terugkomen om Zijn kinderen thuis te halen. Daarom stond er een mooie tekst uit Jesaja 43:1 boven haar rouwkaart: ‘Vrees niet, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij je naam geroepen, Je hoort bij Mij.’

 Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: