De verscherpte coronamaatregelen van het demissionaire kabinet hebben ook gevolgen voor onder andere de kerkdiensten van ons kerkgenootschap. Deze maatregelen hebben tot doel het sterk oplopende aantal besmettingen terug te brengen.

Brief aan alle gemeenten en Churchplants

Het Dagelijks Bestuur heeft daarom verschillende gespecialiseerde organisaties, waaronder het Contactorgaan In Overheidszaken (CIO) en enkele kerkelijke organen binnen onze wereldkerk, geraadpleegd en de vergaarde informatie getoetst op onze adventistische identiteit en principes in Nederland. Algemeen secretaris Enrico Karg schrijft in een brief aan alle gemeenten en Churchplants: ‘Het leek ons namelijk goed om de identiteit en principes van onze kerk te waarborgen bij het communiceren van adviezen vanuit het Landelijk Kantoor.’

Adviezen

Het gaat om de volgende adviezen:

1. De anderhalve meter wordt opnieuw ingevoerd als een wettelijke verplichting. Deze verplichting geldt ook voor kerkdiensten. Dit betekent dus dat er per kerkgebouw dient te worden bepaald hoeveel kerkgangers er met inachtneming van deze afstandsnorm een zitplaats kunnen vinden in het kerkgebouw. Placering blijft van toepassing.
2. Een verantwoorde toepassing van de basisregels blijft van belang. Er geldt voor kerkdiensten geen coronatoegangsbewijs (de ‘QR-code’ in de volksmond). De overige basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.
3. De mondkapjesplicht is uitgebreid. Wij adviseren om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.
4. Van groot belang blijft een goede ventilatie. In dit verband kan het ook overweging verdienen om het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Bij twijfel adviezen we om te neuriën.
5. Het dringende advies om thuis maximaal 4 personen thuis te ontvangen heeft ook gevolgen voor groeps- en kringwerk bij kerkleden thuis. Een bijeenkomst in het kerkgebouw of digitaal kan een alternatief zijn. Sommige gemeenten hebben cel-, Bijbelstudie-, en Sabbatschoolgroepen thuis. Bij dergelijke groepen geldt het maximum van 4 personen, buiten de eigen gezinsleden om.
6. Bij twijfel kan het een alternatief zijn om de kerkdiensten weer digitaal via bijvoorbeeld het YouTube-kanaal van de lokale kerk uit te zenden. Dit kan een uitkomst zijn voor kerkgangers die geen plaats kunnen vinden in het kerkgebouw en ook voor hen die aarzelen of voor kerkleden met een kwetsbare gezondheid. Als uw gemeente de technische inrichting om onlinediensten te kunnen aanbieden (nog) niet heeft, kunt u in een uiterst geval overwegen om de onlinediensten van andere gemeenten die dit
aanbieden (tijdelijk) te volgen.

Landelijk Kantoor gesloten

Het Landelijk Kantoor in Huis ter Heide is voor regulier en/of onaangekondigd bezoek gesloten tot in ieder geval 2 januari 2022. We blijven echter wel bereikbaar via de telefoon en het e-mailverkeer. Houdt u er wel rekening mee dat we telefonisch beperkt bereikbaar zullen zijn, omdat ook onze medewerkers vanwege de aangescherpte maatregelen zoveel mogelijk vanuit huis werken.

Adventistische koers

Algemeen secretaris Enrico Karg in de brief aan de gemeenten en Churchplants: ‘We beseffen dat de huidige situatie in de wereld met betrekking tot de pandemie veel zorgen en onzekerheid teweegbrengt. Laten wij elkaar met de middelen die we tot onze beschikking hebben blijven aanmoedigen om de adventistische koers in het leven vast te houden, creatieve manieren ontwikkelen om ze boodschap te delen, maar vooral ook om te blijven bidden voor elkaar en onszelf. Meer dan ooit zal onze meerwaarde als zevendedagsadventisten nodig zijn in een situatie waarin we met pijnlijke cijfers wekelijks eraan worden herinnerd dat onze gezondheid voorop staat en dat we met onze menselijke inzichten alleen geen probleemloze wereld kunnen creëren. We delen de Bijbelse hoop op een spoedig herstel van de problemen in de wereld door onze levende God. Laten we daarop onze hoop gevestigd houden en deze als meerwaarde waar het kan delen.’
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: