ADRA Share & Care in Huis ter Heide verzorgt taallessen en andere sociale activiteiten voor Afghaanse vluchtelingen. Deze 400 vluchtelingen worden in het nabijgelegen Zeist opgevangen. Coördinator van het vrijwilligersteam Lydia van Rhenen vertelt hoe ADRA Share & Care hierbij betrokken raakte.

Sociale en economische gerechtigheid

ADRA Share & Care startte in 2020 met wijkactiviteiten om zo ook in eigen land voor sociale en economische gerechtigheid te zorgen. ADRA is wereldwijd al dertig jaar actief als ontwikkelingsorganisatie van de Adventkerk. Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan is een wereldwijde vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ook Nederland vangt op verschillende plekken gevluchte Afghanen op. Sinds 23 augustus ook in Huis ter Heide.

Hoe is het contact ontstaan met de noodopvang in Zeist?

‘We kregen in augustus via de buurtapp een verzoek om kennis te komen maken. We zijn eigenlijk buren. De noodopvang is 800 meter bij ons vandaan. We kregen een rondleiding en gingen in gesprek met de vluchtelingen. We hoorden aangrijpende verhalen. Bijvoorbeeld van een man die met zijn kind op de vlucht was en een brug moest oversteken. Die brug lag onder vuur en er werd daar geschoten. Die man besloot met zijn kind toch de brug over te steken om zo het vliegveld te bereiken. Dat raakt je.’

ADRA Share & Care besloot taallessen te gaan geven. Hoe werkt dat?

‘Taalles is erg belangrijk om in te burgeren. Gelukkig waren twee oud-leraren van de basisschool Oud Zandbergen bereid om op onze locatie de lessen te verzorgen. Uiteindelijk begonnen we met 17 volwassenen aan de lessen (3x per week). Ze waren meteen enthousiast. Deze mensen beheersen de Engelse taal en ze zijn hoger opgeleid. Wat mooi is dat zij hun kennis van de Nederlandse taal weer delen met anderen in de noodopvang. Iemand gaf het bijvoorbeeld door aan drie vrienden die alle stof overschreven. Er zijn wel wat mensen afgevallen door de traumatische ervaringen die ze in Afghanistan hebben meegemaakt.’

Wat voor verhalen hoorde je van de vluchtelingen?

‘Sommigen hebben als tolk of voor buitenlandse ontwikkelingsorganisaties gewerkt en zijn op de vlucht geslagen, maar hebben nog familie in Afghanistan. Die familie is daar niet veilig. Dit zorgt voor stress. We zijn dus wel voorzichtig met privacygevoelige informatie. We vragen ook nooit naar ervaringen. Dat moet uit de mensen zelf komen. Ik hoorde ook een verhaal van een vrouw die vertelde over een vriendin die haar man verloren heeft. Die vriendin zit nog in Afghanistan en vreest dat ze nu gedwongen wordt met iemand van de Taliban te moeten trouwen. Dat zijn heftige verhalen.’

Maar er zijn ook andere activiteiten?

‘We geven ook creatieve activiteiten. Hier komen vooral meisjes en oudere vrouwen op af. Gelukkig kregen we na een oproep drie naaimachines aangeleverd. Dan zie je hoe belangrijk dit is. Een vrouw zag er best wel verdrietig uit, maar toen we haar de naaimachine lieten zien werd ze heel enthousiast. Ze bleek naaister geweest te zijn in Afghanistan. Ze maakt nu in één middag een jurk. Dan zie je dat ze in haar kracht is. Dat is zo mooi om te zien. Veel mensen krijgen ook fietsles. Ze kunnen goed oefenen op het terrein. Gelukkig wonen ze in een rustige bosrijke omgeving. ADRA Share & Care werkt veel samen met andere organisaties. In de herfstvakantie hebben we kinderactiviteiten gedaan, ook erg leuk. Blije kindergezichtjes, dan ervaar je Gods zegen in dit werk.’

Hoe kijkt de buurt tegen de opvang aan?

‘Heel positief. De buurtbewoners willen graag helpen. Er is ook kleding gebracht bij ons, die wij bij de noodopvang afleveren. Het Rode Kruis zoekt dat daar verder uit. Zij hebben hiermee veel ervaring en weten waaraan behoefte is en hoe ze het goed kunnen verdelen.’

Welke boodschap heb je voor de lezer van dit interview?

‘Het is in ieder geval fijn om te vertellen wat je doet. Om de vreemdeling te ondersteunen. Er staat bijvoorbeeld in de Bijbel in Deuteronomium 10: 18: ‘God is een God die recht verschaft aan de wees en de weduwe. Die de vreemdeling liefheeft, door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling liefhebben.’ Jezus zegt in de Bijbel dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf. Met dit werk in ADRA Share & Care willen we er zijn voor onze naaste, voor vreemdelingen, wezen en weduwen. We ervaren zeker Gods zegeningen hierin. Het is mooi werk om te doen.’

Het is nog niet bekend hoelang de vluchtelingen in de noodopvang blijven. Wilt u ADRA Share & Care steunen? Dan kunnen er bijvoorbeeld taalboeken, schoolspullen en creatief materiaal en stoffen voor gekocht worden. U kunt u uw gift overmaken op rekening nummer IBAN: NL68 ABNA 0888 6567 85 t.n.v. ADRA Nederland, onder vermelding van: ADRA Share & Care.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: