Het geloof was voor Alie iets simpels en dat liet je vooral zien in de praktijk. Samen met haar man werd zij op 11 oktober 1986 gedoopt en vanaf eind 1987 gingen zij naar de gemeente Emmen. Alie Jager deed echter geen concessies op het gebied van de sabbatviering. Als je ergens van overtuigd bent dat het de waarheid is, dan houd je je daaraan. Zo eenvoudig was het voor haar.

‘Niet praten maar poetsen’

Diepzinnige theologische beschouwingen waren haar niet besteed. Haar levensmotto kun je zo samenvatten: ‘niet praten maar poetsen’. Op die praktische wijze heeft zij zich jarenlang ingezet voor het Sociaal Comité. Ook hielp ze mee aan de voorbereiding en het soepel laten verlopen van allerlei sociale activiteiten in de gemeente. In haar laatste levensjaar werd er bij haar kanker geconstateerd. Op een zondagavond had ze zich net samen met haar man ter ruste gelegd toen ze zich niet goed voelde. Het lukte een paar keer om haar hart weer op gang te brengen door reanimatie, maar haar lichaam was niet meer opgewassen tegen de strijd. Ze stierf in de armen van haar man.

Geloof haar fundament

Ze zal door haar dierbaren worden herinnerd zoals haar kleindochter haar oma zo treffend beschreef: ‘oma is zo lief’. Het geloof was haar fundament. De dienst werd geleid door ds. Thijs de Reus en hij sprak woorden van troost naar aanleiding van Openbaring 21:1-7.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: