Onder grote belangstelling werd op 9 februari afscheid genomen van Bert Lijkendijk in het bijzijn van veel familieleden, zoals zijn vrouw, haar kinderen en kleinkinderen. Bert was vele jaren lid van de gemeente Alkmaar en hij heeft die gemeente onder andere gediend als ouderling. De kerk en het geloof was van grote betekenis voor hem. In de kerk was hij vooral bekend als Bert en in zijn familie als Bertus.

Vakmanschap

Om duidelijk te maken wat voor mens onze geloofsbroeder was, liet voorganger Matthijs de Reus ter illustratie een klos zien die Bert ooit voor hem en zijn gezin had gemaakt. Bedoeld om een commode wat hoger te maken. ‘In al zijn eenvoud was dit stukje werk een getuigenis van zijn vakmanschap als timmerman. Tevens toonde het zijn bereidwilligheid iets te doen voor anderen.’

Het was nog maar een paar maanden daarvoor geweest dat Bert de diagnose longkanker had gekregen. Omdat zijn vrouw in verband met eigen ziekte niet thuis was, bracht hij enige tijd bij zijn broer en schoonzus door. Dat was voor hen beiden een indringende tijd en hun gesprekken waren voor hem van grote betekenis. Tijdens een bezoek aan Bert vertelde hij de predikant dat hij niet wist dat hij zo’n broer had. Die gesprekken deden hem goed.

Hij komt

Daarna ging hij eerst naar het hospice in Meppel en vandaar werd hij overgebracht naar Hoorn want hij wilde graag dichtbij zijn vrouw en haar gezin zijn. Daar was hem niet veel tijd meer gegeven: hij overleed vijf dagen later. De dag daarvoor was hem nog een stukje voorgelezen uit het boek ‘Hij komt’ van ds. Reinder Bruinsma. Hij kon het boek zelf niet meer openvouwen en lezen. De spoedige komst van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, dat was zijn hoop en zijn verwachting. Tot die dag rust hij in het graf in dezelfde plaats waar hij werd geboren: Havelte in Drenthe.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: