Op 3 mei werd Cees Heijkoop ter ruste gelegd op de begraafplaats Bosrust in Zeist, na de laatste maanden van zijn leven te zijn verzorgd in Verpleeghuis Noorderhof in Baarn. Hij laat zijn vrouw Netty achter–met wie hij ruim 47 jaar getrouwd was–zijn zoon Martijn en zijn gezin en zijn zoon Friso.

Predikantengezin

Vader Heijkoop was destijds predikant van de adventgemeente in Enschede. Na met het gezin enkele keren te zijn verhuisd, bracht Cees een groot deel van zijn jeugd door op het terrein van landgoed Oud Zandbergen, Daar woonde het gezin Heijkoop toen vader de directeur was van de theologische school, die daar destijds gevestigd was. Cees was tijdens zijn gehele werkzame leven actief in de muziekindustrie. Hij was begiftigd met een bijzonder goed muzikaal gehoor en werd een zeer gewaardeerde specialist in het opnemen van klassieke muziek in studio’s en concertzalen op tal van plaatsen in binnen- en buitenland. Zijn specialisme kwam goed van pas toen de Adventkerk een kleine opnamestudio inrichtte in het kerkelijk hoofdkantoor en zijn vader geruime tijd de kerkelijke radiozendtijd invulde. Cees was geruime tijd als vrijwilliger bij die activiteiten betrokken.

Treffende echo

Tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van de begraafplaats vertelden Lize Pieterse, en Sacha Heijkoop, respectievelijk de zus en broer van Cees, over hun broer en voerde ook Martijn namens zijn moeder en broer Friso het woord. De sfeer waarin de uitvaart plaatsvond was een treffende echo van de woorden die op de rouwbrief stonden: Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is, en dat van dit geheimenis God het begin en einde is. Cees was lid van de Adventgemeente in Huis ter Heide. Hij was geen trouwe kerkganger, maar bleef op afstand heel concreet betrokken bij zijn kerk. Wie hem kende wist dat de spreuk op de kaart realiteit was voor Cees. Hij wist dat God het begin was van alle leven en er ook voor hem zou zijn als het einde zou zijn gekomen!
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: