In de loop van 2023 kwam Levi Korff op een sabbatmorgen bij de gemeente Gouda binnen wandelen en liet weten dat hij gedoopt wilde worden. Enige tijd later waren ook moeder Rianne en zus Amy van de partij. Spoedig bleek dat zij al heel goed thuis waren in de leer van de Adventkerk en gaf ook Rianne te kennen dat zij gedoopt wilde worden. Na een periode van voorbereiding tot de doop was het op sabbat 18 november ’23 zo ver.

‘Verenigd in Christus’

In aanwezigheid van een groot aantal vrienden en kennissen vond een schitterende doopdienst plaats in Centrum Het Kruispunt in Nieuwerkerk aan den IJssel, die door ds. Choni Miguel werd geleid. Hij sprak uit Romeinen 6:3-5 over het thema ‘Verenigd in Christus’. Beiden gaven een mooie getuigenis van hun geloof waarna de doop werd verricht.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: